Visie

Het Origo-team gaat uit van een holistische visie en staat voor een professionele en betrokken aanpak.

Elk van onze therapeuten hanteert een holistische visie. Dit wil zeggen dat zij een mens zien als een geheel waarbij lichaam en geest verbonden zijn en dus invloed hebben op elkaar. Wanneer je lichaam niet goed functioneert heeft dit een weerslag op je geestelijk welzijn en wanneer je psychische problemen ervaart, wordt dit vaak weerspiegeld in lichamelijke klachten. Elk van onze therapeuten past dit dan ook toe in zijn begeleidingen door over de muren van zijn vakgebied heen te kijken. Soms blijkt tijdens een begeleiding dat een ander aspect van je gezondheid (ook) een belangrijke rol speelt in jouw klachten. Desgevallend zal de therapeut die jou begeleidt je doorverwijzen of kunnen therapieën gecombineerd worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met jou. Zo kan er als team rond jou samengewerkt worden om jouw klachten zo optimaal mogelijk te behandelen.

Origo staat voor oorsprong in het Latijn. In onze praktijk engageren de therapeuten zich dan ook om samen met jou op zoek te gaan naar de kern van jouw klachten om deze, zo mogelijk, op lange termijn te verhelpen. Ons team is dan ook samengesteld uit professionals met de nodige opleiding en passie voor hun vak. Naast professionals zijn zij ook mensen en dragen ze een warme betrokkenheid in hun begeleidingen hoog in het vaandel.

Disciplines

Contacteer ons

Voor algemene info kunt u terecht bij de coördinatoren Lies Van Cauteren (lies@origozele.be of 0468 13 10 23)
en Stijn Van Driessche (0468 04 47 37).

Multidisciplinaire praktijk Origo

Avermaat 155
9240 Zele

Nieuws: reilen en zeilen binnen Origo